српски језикEnglish Language
Контакт

Век ваздухопловства у Србији

Интервју странице Страна 1 Страна 2 Страна 3 Страна 4 Страна 5 Страна 6

Када је пре шест година обележаван век светске авијације, многи су се питали: а где је била Србија у том процесу? Идеја ваздухопловства присутна је у Србији од прве половине 19. века, пуних 165 година идемо у корак са светом. Навршава се стогодишњица набавке првих балона, летова првих једрилица и авиона самоградње, а за три године је стогодишњица српске авијације. Ваздухпловство у нас институционализовано је на почетку 20. века, у време свеколиког успона државе и војске. Тада ваздухoпловство није имало данашњу структуру ни физиономију, али је садржало елементе из којих су настали данашњи родови и службе Ваздуxoпловства и ПВО, али и ваздухопловство у целини.


Ваздухопловство, у савременом схватању, утемељено је првим летом балона браће Монголфје, 5. јуна 1783. године, и од тада је средство за задовољавање разноврсних потреба људи. Први ваздухоплови су летеће справе лакше од ваздуха: балони (топловаздушни или водонични); ваздушни бродови са моторним погоном - дирижабли (А. Жифар, 1852), и ваздушне лађа металне конструкције - “цепелини” који доминирају до предвечерја Првог светског рата. Браће Рајт, 17. децембра 1903. у САД, праве први успешан лет справом тежом од ваздуха са сопственим погоном, названом “аероплан” или “авион”. Почиње ере авијације и постепено, а у Првом светском рату и потпуно, потискују балоне и дирижабле. Настају различите летеће справе теже од ваздуха са сопственим погоном: аутожир, хеликоптер, моторни змај и друге. У почетку ваздухоплови су прављени од платна и дрвета, потом се прешло на метале, а данас композите. Опрема првих авиона била је скромна, а данас она је врх достигнућа у технологији и техници. Погон ваздухоплова усавршен је и данас се заснива на моћним моторима, који обезбеђују високу безбедност, велике брзине и носивост.


Ваздухопловство, од појаве балона крајем 18. века, привлачи пажњу инвентивних људи из корпуса српског народа, а неки од њих остварују вредне резултате (К. Мазаровић, О. Костовић, Н. Тесла). У Србији се 1844. године појављује термин “ваздухопловниј настрој” и “воздухопловје” (Новине серпске). Први балон изнад Београда летео је 1873. године, а изнад Панчева 1880. године (Француз Н. Боде).


Интервју странице Страна 1 Страна 2 Страна 3 Страна 4 Страна 5 Страна 6