српски језикEnglish Language
Контакт

Информације о програму аеромитинга

Програм одржавања аеромитинга Батајница 2009

 
Отварање аеродрома Батајница за посетиоцe 13.09.2009 08.30 – ____ часова
Уводни део програма: макетари, лака авијација, падобранци и сл. 13.09.2009 10.00 – 11.00 часова
Отварање аеромитинга – говор министра одбране Р.Србије 13.09.2009 11.00 – 11.10 часова
Глави део аеромитинга – летачки програм 13.09.2009 11.10 – 16.00 часова
Статички део аеромитинга – разгледање изложбе 13.09.2009 10.00 – 17.00 часова